Edgar Willems

Znameniti glasbeni pedagog belgijskega rodu Edgar Willems je svoj vzgojnoizobraževalni koncept osnoval na vzporednicah, ki obstajajo med človeških bitjem in
 glasbo. Izhajal je iz dejstva, da je občutek za glasbo navzoč v vsakem človeku in willems3.jpgga je s primerno vzgojo mogoče prebuditi ter ga razvijati že od ranega otroštva naprej. Zavzemal se je za vsestransko aktivno glasbeno vzgojo, ki pomembno prispeva k uravnoteženemu motoričnemu, čustvenemu, spoznavnemu in socialnemu razvoju ter s tem k širši in celostni osebni rasti. Glasbeni center Zvočni odnos se na podlagi metode Edgar Willems zavzema za sočutno glasbeno vzgojo, s katero učitelj ustvarja varno okolje, v katerem skupaj s svojimi učenci preko glasbenih elementov razvijajo spoštljiv odnos do sebe, sočloveka in do glasbe.